Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Agata Jojczyk