Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Pracownicy naukowo-techniczni

Kierownik Pracowni

dr hab. Axel Schwerk, prof. SGGW 022 59 32224

Adiunkci

dr inż. Izabela Dymitryszyn 022 59 32223
dr inż. Marek Piwowarski 022 59 32229

Doktoranci

mgr inż. Magdalena Kitka
mgr inż. Beata Pawłowska
mgr inż. Ewa Skrajnowska
mgr. inż. Artur Michalski
mgr inż. Paweł Sałek

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Jan Szyszko 022 59 32221
Prof. dr hab. Jacek Damięcki 022 59 32222

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Agata Jojczyk 022 59 32189