Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW

Pracownicy emerytowani

Prof. dr hab. Jacek Damięcki